Första kartan

Den första kartan över denna del av Värmland är ”Geometrisk delination å Yngshytte Skough ” av P Mört 1685. Här finns Nyttsta markerat med en punkt högt upp från stranden av Yngen mitt emot Smedudden och med en notering ”Björn Stenbrytare”, alltså en bergsman med gruvbrytarnummer. På den angivna platsen kan man fortfarande se lämningar av en tidigare husgrund.