Boende på ”gamla” Nyttsta

I mantalslängden för 1666 är en Per Nilsson i Nystad skriven under Yngshyttan såsom gift. År 1669 är Per Nils dotter i Nyhyttestadh kvinnofadder åt Olof Nilssons barn Henrik vid Persgruvan. Eftersom Olof Nilsson hammarsmed upptas som gruvbrytare 1668, kan denne och Per Nilsson vara släkt. Per Andersson, som finns på Nyttsta 1668 är också gift, vilket kunde innebära att det kan finnas två gårdar där.

Någon släktutredning i verklig mening har ej gjorts. Det är omöjligt, att utan närmare efterforskning säga om Björn Stenbrytare är son eller måg till Per Nilsson eller Per Andersson eller släkt med båda. Det är emellertid uppenbart att Björn har två söner Anders och Per. Den äldsta husförhörslängden är tidsangiven 1712-1718, men har även noteringar från 1734. Per Björnsson antecknas död 1734 och efterlämnar hustrun Karin Håkonsdotter och dottern Maria. Dessa återfinnes senare i brodern Anders hushåll. Därefter kommer husförhörslängden 1743-1749 och det först från denna tid övriga uppgifter om hushållen på Nyttsta har kunnat hämtas.

Det är omöjligt att i dessa längder säga vilken eller kanske vilka familjer, som bebor den äldre bergsmansgården eller vilka personer, som är självständiga ägare till eventuellt andra hus på egendomen eller vem som har gruvbrytarnumret. Några släktgrupper av intresse har emellertid följts upp i husförhörslängderna.

Björn Stenbrytares efterkommande

Anders Björnsson f 1683 d 1764 med hustrun Maria Jansdotter, f 1697, dör döv och blind 1763.

son                Björn Andersson finns med 1718 gift med Kerstin Jeansd enl hf 1743-49, men ej senare.

dot                 Katarina , f 1721 g m Abraham Hansson död före 1759. Finns som änka med sönerna               Anders f 1753 och Hans f 1755 i faderns hushåll 1764.

son                Jean Andersson f 1725 (1724)  finns på Nyttsta t o m  1755-59 års hf-längd

son                Henrik Andersson f 1731 og t o m 1764.

son                Anders Andersson f 1735 g m Annika Nilsd och dotter Maria f 1760 i 1764 års hf-längd.

sondotter             Maria Jeansdotter.

Inhyses Änk. Maria Segolsdotter f 1683, döv, död 1763.

I hf längden för åren 1759-1765 finns följande antecknat i anslutning till detta hushåll:

”Sven Olsson f 1722, gruvdräng, med hustrun Maria Persdotter f 1722 och döttrarna Britta f 50, Annika f 58 och Katarina f 62, död 64. Härutöver hustruns moder Karin Håkansdotter f 1700. Maria är således dotter till Per Björnsson enligt ovan. Sven Olsson noteras rymd”.

Olof Persson, f 1721, gruvdräng, med hustrun Gunla Jonsdotter f 1721, döttrarna Stina f 1751 och Ingeborg f 1754. (Olof skulle ju kunna vara bror till Maria och son till Per B ?).

Husförhörslängd saknas sedan fram till 1775. Den ende av denna familj, som lever kvar på Nyttsta från detta år och fram till den nuvarande huvudbyggnaden tillkommer, är gruvdrängen Hans Abrahamsson f 1756, som 1796 flyttar därifrån med sin hustru Lena Håkansdotter f 1757 och döttrarna Kajsa f 1790 och Lena f 1792.

Läs vidare: Misken Bryngielsson och Nils Larssons Stålhandskes släkter