Misken Bryngielsson och Nils Larssons Stålhandskes släkter

Misken Bryngielssons släkt

Misken Bryngielsson finns i första hfl fram till 1734 g m Britta samt tillsammans med styvsonen  Carl och sonen Johan. År 1717 dör Miskens första hustru 50 år gammal  (begravningsboken för Färnebo)

Hfl 1743-49 upptar Johan Miskensson och (styv)brodern Björn Miskensson vars hustru Maria Nilsdotter antecknas död.

Styvsonen  Carl Carlsson, borrare f 1717 gm Maria Persdotter f 1716.

Barn

dotter          Britta                                  f 1745

son                Petter                                 f 1751, död 64

son                Karl                                     f 1753, död 64

son                Gustaf                               f 1756

Änkan               Karin Jonsdotter död 64.

Denna familj flyttar 1765 till Björntjärn.

Nils Larsson Stålhandskes släkt

Nils Larsson Stålhandske, f 1684, död 2 febr 1759 g m Katarina död före 1750.

son                Lars Nilsson f 1725 och hustru Maria Olsdotter med döttrarna        Kaijsa f 1751 och Lisa f  1755. Utflyttade 1755.

son                Erik Nilsson f 1730 gm Stina Jansdotter f 1730 med döttrarna Katarina f 1757, Stina f 1759, Maria 1761 och sonen Johan f 26/2 1764.

son                Nils Nilsson f 1737

dot                Anna Nilsdotter f 1738

dot                Märta Nilsdotter f 1741

Vid lagtima ting i Filipstads bergslag den 30 sept 1763 begärde arvingarna efter Nils Stålhandske, att gruvfogden Nils Ekström skulle redovisa det köp han med Stålhandske i livstiden ingått. Ekström hade köpt 1/12 del i Nyhyttan av Stålhandske 1757 för 4 500 dlr kopparmynt och tillträtt denna egendom år 1759, men kunde inte visa, att han fullgjort betalningen härför, varför han ålades att göra det med upplupen ränta.

Arvingarna enligt domprotokollet var Erik Nilsson, Nils Stålhandskes måg Johan Miskensson och Sven Bryngielsson hustru Anna Stålhandske. Om övriga tidigare utlösts eller avlidit har ej undersökts. Hela familjen utflyttad 1765.

Sammanfattningsvis torde man kunna dra den slutsatsen att den första släktgruppen med Björn Andersson härstammar från ägare på 1600-talets slut. Nils Stålhandske har ägt så mycket som 1/12 i Nyhyttan, om och när i så fall han flyttat in på Nyttsta har ej utretts. Enligt en oklar domboksnotering 23 april 1759 sägs att Stålhandske tidigare sålt ett skogsrep, som tillhört tolftedelen i Nyhyttan, som Nils Ekströms son nu äger och vill återvinna. Detta skogsrep måste vara det sk Kobergshaget, varom mera längre fram. Det ligger närmast till hands att tro att Stålhandske bebott den äldre huvudbyggnaden på Nyttsta, som gruvfogden Nils Ekström inte flyttar in i förrän 1765.

Husförhörslängderna fram till 1765 upptar en rad andra boende, gruvdrängar och borrare, som finns där under kortare perioder och inte med någon säkerhet kan knytas till ovan angivna familjer, varför de utelämnas här. De måste ha bott i torp kring Nyttsta får man förmoda.

Läs vidare: Ekströmska tiden