Första kartan från 1685

Den första kartan över denna del av Värmland är ”Geometrisk delination å Yngshytte Skough ” av P Mört 1685. Här finns Nyttsta markerat med en punkt högt upp från stranden av Yngen mitt emot Smedudden och med en notering ”Björn Stenbrytare”, alltså en bergsman med gruvbrytarnummer. På angiven plats kan man fortfarande se lämningar av en tidigare husgrund.

Utöver gruvfogdens hus, som ligger ungefär på herrgårdens plats i Persberg och Nyhyttestad, finns ytterligare 14 gårdsmarkeringar, där innehavarens namn är angivet.

 1. Biörn Pärsson                    Öster om älvens utlopp
 2. Pär Nillsson                        Öster om älvens utlopp
 3. Segoll Jonnsson               Öster om älvens utlopp
 4. Nills Månsson                    Öster om älvens utlopp
 5. Svän Olsson                       Ungefär vid nuvarande järnvägsstationen
 6. Jon Pärsson                        Ungefär vid nuvarande järnvägsstationen
 7. Pär Jonsson                        Ungefär vid nuvarande järnvägsstationen
 8. Gösta Pärsson                   Ej markerad
 9. Nills Joensson                    Ungefär vid skolan
 10. Fru Sigrid Ekehielm         Ungefär vid skolan
 11. Pär Jonnsson                      ”Storforsgården”?
 12. Pälle Kuhten                       Bäckegården?
 13. Jonas N:                               ”Faleijgården”?
 14. Nils Joensson                     i Löfnäset.

Anm: Enligt Fernow hade tiondeinspektoren Carlbom köpt en del i övre hammaren av Per Jonsson. År 1683 sålde Carlbom sin egendom i Yngshyttan till fru Sigrid. Här är förmodligen ett första exempel på, att utomstående, icke bergsmän, köper in egendom med gruvbrytarnummer och bryter malm åt egna hyttor eller säljer malm till hyttor utanför det gamla gruvlagets område.

Kartans text, tolkad av Nils Björkenstam