Nyttsta omkring 1900

Nyttstagården enligt försäkringsbrev nr 33896 13 juni 1900.

1. Karaktärsbyggnad på 0,59 m hög stenfot uppförd i en våning med vind. Väl bibehållen.
I våningen: förstuga, tambur, 1 skolsal, 3 boningsrum och 1 kök. I vindsvåningen: förstuga, 2 boningsrum och 2 kontor. Innertak av hyvlade bräder, vitmålade. Innanväggar klädda med förhydningspapp och därå anbringad bröstpanel, oljemålad i våningens skolsal och boningsrum. Å utrymmet över höga bröstpanelen är tapetserat och en del målat. Alla lägenheter har fotpanel, oljemålad och golv av plank och bräder.

Tillbyggnader

a) Förstuqvist med golv av plank. Stolpe oljemålad. Asfaltspapp på bräder. b) Köksförstuga med 1 fönster och trägolv. Rödmålad. Tak som ovan.

Specifikation till inredning
9 fönsterlufter med till behör 5 fönster i vindsvåningen

11 halffranska dörrar, oljemålade

1 trappa til vinden 2 kontor

bröst och fotpanel
2 murstommar med rökrör
1 skorsten av tegel med kåpa och plan
1 glacerad kakelugn i nisch med stenplan
1 järnspis i mur med kåpa
1 kakelugn av järn dito dito
1 kalorifer omgiven på 3 sidor av tegelmur med rökrör av tegel
( Röken från kakelugnen av järn, som stod i skolsalen invid västra dörren, leddes i till en tegelugn (kaloriferen) på andra sidan skorstensfoten och värmde upp denna ”kakelugn” via flera rökkanaler innan röken avlevererades till skorstenen.)

  1. Drängstuga

    Tak av näver och torv, 2 fönster, 1 dörr, 1 mindre spis.

  2. Stall

    Tak av näver och torv. 3 spiltor, 1 fönsterluft.

4. Bryggstugan
Tak av näver och torv. 3 fönster och 3 dörrar.
1 murstomme med spisel och bakugn med järnhallor och skorsten av tegel till

vilken är
insatt rund hög tackjärnsskorsten
1 inmurad jernpanna
1 järnkakelugn i tegelmur med kåpa.

5. Spannmålsmagasin

Tak av näver och torv

1:a våningen 2 spannmålsbodar och 1 kolbod. I 2:a våningen 3 spannmålsbodar, alla med

dörrar och golv av plank. 2:a våningen är 1 meter bredare än 1:a våningen, vilken bredd

upptages av gångbana till därvarande bodar.
Tillbyggnad
Vedbod vid östra gaveln i en våning med tak av näver och torv. Specifikation
2 fönster, 3 dörrar dubbla, 1 enkeldörr och 1 trappa

6. Ladugård

Tak av spån och bräder

4 fönster, 10 dörrar och 1 trappa

Kommentar Fotona från 1931 ger en bild av husets dåvarande utseende. Köksförstugan på sydgaveln i anslutning till köket och har kanske tillkommit efter skolsalens iordningställande på 1880-talet.

Antal fönster är en mystifikation och detta gäller även tidigare besiktningar. Skolsalen hade 6 st extra stora fönster vid inflyttningen 1971. Köket kan inte ha haft något fönster år 1900 ? Tamburens enkelfönster omnämns ej. Det borde ha varit 6 fönster i övervåningen? Fotot från 1931 visar att det inte fanns fönster i kammaren på sydgaveln. Det finns fler fönster på övre botten än här sägs. Det fönster som sitter under taket på sydgaveln har tagits bort 1971. Motsvarande fönster finns kvar på nordgaveln.

Ett syneprotokoll från 1920 är mycket kortfattat och innehåller inget egentligt nytt. Manbyggnaden sägs nu innehålla skolsal, tambur, 3 rum och kök i nedre botten, varav 3 rum och kök är upplåtna för Åhling. Övre våningen 2 gavelrum med garderober. Åhlings lägenhet reparerad 1915. Stall av timmer, vagnbod av stolpar under tak av spån 10×5 m. Ladugård av slaggtegel. Lada och skjul av stolpar och bräder under tak av spån 18,26 x 5,94 m. Magasinsbyggnad , vedbod och 3 st diverse bodar nere. 3 st spannmålsbodar
å övre botten med svalgång byggd av timmer, brädfodrad under tak av torv. På gaveln en tillbyggd vedbod för skolans räkning. Härutöver brygghus och bagarstuga under torvtak.